برای سومین بار در سه ماهه امسال منطقه حفاظت شده خائیز در بهبهان طعمه حریق شد.  آتش از ظهر روز یکشنبه ۲۲ تیر از منطقه دره‌لیر بهبهان آغاز شد و به منطقه حفاظت شده خائیز رسید. همچنین تا دیروز آتش در تنگه شیخ منطقه خائیز گسترش یافته و به تنگه علمدار نیز رسیده بود. تا لحظه درج این خبر کمبود امکانات و نیروی امدادی مانع از مهار آتش اعلام شده است.