معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موضوع خریدوفروش نوزادان گفت: موضوع خریدوفروش نوزادان جرم است و باید به همه مردم اطلاع‌رسانی شود.  حبیب‌الله مسعودی فرید افزود: نوزادانی که شناسایی می‌شوند با صدور حکم قاضی تعیین تکلیف خواهند شد. یعنی یا وارد خانواده سببی و نسبی خودشان می‌شوند یا به بهزیستی می‌آیند و حتی به فرزندخواندگی می‌روند. او در خصوص وضعیت رسیدگی به مادران باردار معتاد نیز گفت: قرار بود نوزادان مادران باردار معتاد بعد از زایمان مرخص نشود مگر اینکه به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شود و سپس تعیین تکلیف شوند. حتی خانواده‌ای که می‌خواهد کودک را برگرداند باید پیگیری شود و همکاران گزارش مددکاری تهیه کنند که وقتی نوزاد را دادیم شرایط همچنان مساعد باشد. مسعودی فرید ادامه داد: سازمان بهزیستی مرکز نگهداری از مادر و کودکی هم ایجاد کرده است که مادران باردار بی‌خانمان در آن نگهداری می‌شوند تا مادر در سلامت کامل باشد. خود ان جی او های فعال معتقدند که از نظرشان ۹۰ درصد فروش نوزاد مادران باردار دارای اعتیاد کاهش پیدا کرده است.