مدیر کل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در مورد خبر فروش پلانتین به جای موز در برخی از واحدهای فروش میوه با تشریح تفاوت‌های موز و پلانتین گفت: پلانتین، در مقایسه با موز، نشاسته بیشتر و قند دارد. تفاوت دیگر آن با موز در شیوه استفاده است که بیشتر طبخ می‌شود و کمتر به صورت خام خورده می‌شود. زهرا جلیلی‌مقدم، در گفت‌وگو  با ایلنا‌ در مورد اختلاف قیمت موز و پلانتین افزود: بستگی به سایز، کیفیت و کشور مبدا دارد. در کل متوسط قیمت پلانتین، تفاوت چندانی با متوسط قیمت موز دسری یا تازه خوری ندارد. براساس آمار فائو، در جهان، تولید موز دسری یا تازه خوری چیزی حدود سه برابر  تولید پلانتین است. وی با اشاره به اینکه در کشور ما تقاضای مصرف برای پلانتین به اندازه موز تازه‌خوری نیست، تصریح کرد: البته مصرف پلانتین عوارضی ندارد، فقط ممکن است بعد از مصرف برای برخی افراد حس سنگینی ایجاد کند.