جانشین رئیس پلیس پایتخت گفت: در تهران حدود ۶۰ نفر به دلیل دست داشتن در آتش‌سوزی‌های اخیر دستگیر شدند اما عمدی بودن فعل آن‌ها به دلیل غرض‌ورزی و اهداف خرابکارانه نبوده است. به گزارش مهر، سردار حمید هداوند در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود برخی معتادان پول گرفته‌اند و اقدام به آتش‌سوزی کرده‌اند، اظهار کرد: خیر تکذیب می‌کنم. از بین معتادانی که دستگیر کرده‌ایم، هیچ‌کدام نسبت به این موضوع اعتراف نکرده و البته هم قابل‌تشخیص است که چنین موضوعی کذب است چون وضعیت معتادان مشخص است.