رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران از عدم انجام مطالعات لرزه‌نگاری برای گسل‌های تهران انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، سید آرش حسینی میلانی بر ضرورت مطالعات دقیق در خصوص گسل‌های تهران تأکید کرد و گفت: زمین‌لرزه‌های اخیر تهران بر اساس اظهارات متخصصین به خاطر فعال شدن گسل مشاء است درحالی‌که در مورد گسل‌های مشاء و ری مطالعات بنیادین و جامعی انجام‌نشده است و دچار بی‌مهری‌هایی شده‌اند. او بابیان اینکه اگر سازمان‌های ملی و دستگاه‌های بزرگ قادر به انجام مطالعه و تأمین مالی دراین‌باره نیستند، لازم است شهر تهران برای انجام این مهم اقدام کند، تصریح کرد: طبیعت با رخ‌دادهای زمین‌لرزه اخیر یادآوری و هشدار می‌دهد خطر در کمین است و همه صاحب‌نظران و متخصصین زلزله‌شناسی به‌اتفاق نگرانی خود را از بروز یک زلزله بزرگ گوشزد کرده‌اند.