مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران از بازگرداندن شهریه به خانواده‌ها توسط مدارس دولتی و غیردولتی بابت خدمات ارائه نشده خبر داد. عبدالرضا فولادوند با اشاره به اینکه موسسان در قبال انجام تکالیف قانونی خود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان برابر قراردادهای منعقده و قوانین موضوعه مسئولیت دارند، گفت: به دلیل ارائه نشدن سایر خدمات غیرآموزشی ازجمله سرویس ایاب و ذهاب، هزینه ناهار و غذا، اردوهای دانش آموزی، سالن ورزشی، استخر، المپیادها و... مدارس مکلف هستند هزینه‌های دریافتی از اولیای دانش‌آموزان را به آنها مسترد کرده و رسید بانکی واریز وجه را در اسناد مالی مدرسه درج یا در صورت جلب رضایت ذینفعان به حساب بستانکاری آنان برای سال تحصیلی 99-1400 منظور کنند.