مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ضمن اشاره به جزییات رشد تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال جاری، درباره چگونگی پوشش هزینه‌های درمان توسط این سازمان بیمه‌گر توضیح داد. به گزارش ایسنا، طاهر موهبتی گفت: برابر مصوبه دولت محترم و بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، میانگین تعرفه‌های سلامت در بخش دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه ۱۵ درصد افزایش‌یافته است. این میزان افزایش در بخش ویزیت در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی و متخصص ۲۰ درصد است و در بخش دولتی نیز شاهد ۱۷ درصد افزایش در حوزه ویزیت‌ها هستیم. او در خصوص افزایش تعرفه‌های درمان معتادان نیز اظهار کرد: سال گذشته اعتبارات این موضوع برای بیمه سلامت دیده نشده بود، امسال خوشبختانه این اعتبار برای بیمه سلامت در نظر گرفته‌شده و ما با نزدیک به ۶۰۰ مرکز طرف قرارداد هستیم و خوشبختانه تعرفه این بخش نیز با افزایش ۱۵ درصدی روبرو بوده است. برای گروه‌های کمتر برخوردار و کودکان معتاد نیز فرانشیز از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش‌یافته است.