سرپرست معاونت توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران آخرین آمارها از پذیرش معتادان در کمپ‌های درمان اجباری اعتیاد (ماده ۱۶) و همچنین تبصره ۲ ماده ۱۶ که بر اساس آن قانونگذار فرصتی را در اختیار فرد معتاد برای درمان می‌گذارد، را تشریح کرد.

محسن فتاپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد افراد پذیرش شده تا پایان شهریور ماه امسال در مراکز موضوع ماده ۱۶ (کمپ‌های درمان اجباری اعتیاد) بیش از ۳۴۰۰ نفر بوده است، افزود: تعداد افراد پذیرفته شده در مراکز موضوع تبصره ۲ («فرصتی» که از سوی قانونگذار با اخذ قرار یا تأمین مناسب از فرد معتاد، در اختیار او قرار داده می‌شود تا وی وارد فرآیند درمان شود) نیز بیش از ۴٢٠٠ نفر بوده است. از مجموع این تعداد ۱۱۲ تن زن و ۷۶۲۴ نفر مرد بودند.

وی با اشاره به اینکه مجموع تعداد افراد پذیرفته شده بیش از  ٧۶٢٣ نفر بوده است، گفت: این افراد در دو مرکز دولتی و هشت مرکز غیردولتی استان تهران پذیرش شده‌اند.