سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع جدایی ری از تهران بارها مطرح شده است اما در آخرین مرتبه تبصره‌ای ذیل ماده ۱۲قانون شوراها اضافه شد که براساس آن در محدوده ری، تهران و تجریش تنها یک شورای شهر تشکیل می‌شود، گفت: با اینکه برخی این تبصره را مغایر اصل ۱۰۰قانون اساسی می‌دانستند و معتقد بودند از آنجایی که شهرستان ری فرمانداری مستقل دارد باید شورا و شهرداری مستقلی نیز داشته باشد؛ اما شورای نگهبان این تبصره را رد نکرد و خودبه‌خود بعد از الحاق این تبصره موضوع جدایی ری از تهران مخدومه شد چرا که به لحاظ قانونی نمی‌شد کاری انجام داد اما حالا مجلس می‌خواهد این تبصره حذف شود تا در ری، شهرداری و شورای شهر مستقل تشکیل شود. به گزارش ایسنا، علی اعطا با بیان اینکه شورای شهر تهران از ابتدا بنا نداشت که موضع‌گیری مشخصی داشته باشد چرا که ما تصمیم‌گیر نیستیم و صرفا می‌توانستیم به لحاظ تجربی در مورد معایب، محاسن، تبعات و... این موضوع صحبت کنیم، افزود: تا اینکه دکتر عارف از محسن هاشمی دعوت کرد تا در جلسه‌ای نظر شورای شهر را در مورد جدایی ری از تهران اعلام کند تا شورا نقطه‌ نظرات خود را بیان کند به همین دلیل جلسه‌ای را با اکثریت اعضا برگزار کردیم تا هم نظرات موافق و هم مخالف این جدایی شنیده شود اما تعداد مخالفان جدایی به شکل محسوسی بیشتر بود. اعطا افزود: نظر اکثریت اعضای شورای شهر در مورد جدایی ری از تهران این است که این تفکیک به نفع خود ری هم نیست.