معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه روزانه ۳۳ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گرفته می‌شود، گفت: بیشترین تماس‌های عملیاتی مربوط به پلیس راهور و نزاع و درگیری فردی و خیابانی است. سردار پرویز یعقوبی در گفت‌وگو با ایلنا درباره ماموریت‌های پلیس ۱۱۰ گفت: نیروی انتظامی برای اینکه به اهداف خود در سند چشم‌انداز و دکترینی که دارد دست پیدا کند، اقدام به تأسیس مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ کرد. او ادامه داد: هدف نیروی انتظامی در سند چشم‌انداز در واقع دستیابی به یک امنیت مردم پایه است، از همین رو فوریت‌های پلیسی یک استراتژی است تا بتوانیم امنیت مردم را براساس ظرفیت خود مردم تامین کنیم، بنابراین فوریت‌های پلیسی تاسیس شد و یک انقلاب عظیمی برای ارائه خدمات به مردم ایجاد کرد.