رئیس اداره کنترل سرطان وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت نقش مراکز تشخیص زودرس سرطان در کشور، درعین‌حال درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی مراکز تشخیص زودرس سرطان و همچنین وضعیت داروهای سرطان توضیح داد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی قنبری مطلق با تأکید بر اهمیت تشخیص زودرس سرطان گفت: سال گذشته از مجموع ۱۳۷ مرکز تشخیص زودرس سرطان در کشور، ۷۵ مرکز افتتاح شد و در حال تکمیل سایر مراکز هستیم. در این زمینه با محدودیت‌های کمبود بودجه روبه‌رو بودیم، اما امیدواریم مراکز باقی‌مانده نیز سریع‌تر به چرخه ارائه خدمات اضافه شوند. رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، راه‌اندازی برنامه‌های کشوری را امری دشوار خواند و بیان کرد: مهم‌ترین دستاورد مورد انتظار ما شناسایی افراد مشکوک به سرطان‌های شایع و پیگیری افرادی است که سابقه خانوادگی سرطان داشته‌اند.