علیرضا زاکانی، شهردار تهران و کاندیدای دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری، برای ایام مرخصی جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری طی نامه‌ای خطاب به رییس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی منوری، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار، را به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری امور مدیریت شهری تهران معرفی کرد.