عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در پی اعلام نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری، ضمن حمایت از مسعود پزشکیان، نسبت به بازگشت کاسبان تحریم به قدرت ابراز نگرانی کرد. محمدتقی فاضل میبدی در شبکه ایکس، نوشت: «دوستان هرگونه اختلافی را کنار گذارند و برای موفقیت آقای پزشکیان تلاش کنند. قهر با صندوق رای سودی ندارد. امیدوارم از این فرصت بتوان استفاده کرد. اگر غافل شویم، پشیمانی‌های بعدی قابل جبران نیست. مواظب کاسبان تحریم باشیم، تا به قدرت بازنگردند. حفظ منافع ملی از اوجب واجبات است.»