علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخشی از اظهارات خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: بدانید که این مجلس هم انقلابی است و تصور نکنید که با این فشارها می‌توانید بر روحیه مردم ایران تاثیر بگذارید. او با اشاره به فشارهای شورای حکام به ایران، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند مجلس دوازدهم به اقدام جدی‌تری از مجلس یازدهم که قانون اقدام راهبردی را تصویب کرد دست خواهد زد و سیلی محکم‌تری را به کشورهای اروپایی و آژانس حکام خواهد کوبید.