غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس، در واکنش به ثبت‌نام محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: «در انتخابات هیأت رئیسه به دوستان مستقلین گفتم: رأی دادن به قالیباف خیانت به نظام و شهداست. گفتند: قول داده کاندیدای ریاست جمهوری نشود. گفتم: قالیباف پایبند به هیچ اصولی نیست و شهوت قدرت دارد. بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری! گفتند: اشتباه کردیم! گفتم: استغفار کنید!»