محسن رضایی در توئیتی حمایت خود از سعید جلیلی، بذرپاش و زاکانی را علنی کرد. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با برادرانم در جبهه انقلاب، آقایان مخبر، جلیلی، زاکانی، بذرپاش، قاضی زاده هاشمی، اسماعیلی و ... نشست‌های صمیمانه‌ای داشتم. وحدت میان نیرو‌های انقلاب و استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی یک ضرورت انکارناپذیر برای پیشرفت ایران عزیز است.» او در این توئیت تصاویری از این چهره‌ها را منتشر کرده و جای یک چهره را خالی گذاشته است.