اتحادیه اروپا دیروز  تحریم‌هایی را علیه محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع ایران به اتهام «کمک نظامی به روسیه» اعمال کرد. به گزارش اسپوتنیک، این اتحادیه همچنین تعدادی از افراد و نهادهای ایرانی را به اتهام «عرضه هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه و تضعیف امنیت در دریای سرخ»، مورد تحریم قرار داد.