وزیر پیشین ارتباطات گفت: با وجود تماس‌های بسیار، «تاکنون هیچ تصمیم شخصی و جمعی» درباره کاندیداتوری در انتخابات نگرفته است.  محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با «انتخاب»، تصریح کرد: پذیرش مسئولیت اجرایی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. مهمترین امر البته برگزاری انتخاباتی با مشارکت بالاست. آذری جهرمی در پاسخ به شایعات حضورش به عنوان کاندیدای انتخابات یادآور شد: خبر حضور بنده در انتخابات به عنوان کاندیدا، صرفا گمانه‌زنی رسانه‌هاست.