معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: آمار خشونت خانگی نسبت به زنان و دختران علاوه بر اینکه نگران‌کننده نیست، قابل قیاس با کشورهای دیگر هم نیست.

انسیه خزعلی در پاسخ به شفقنا درباره اقدامات انجام شده برای زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند، گفت: برنامه‌های مختلفی در راستای حمایت از زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند؛ تدارک دیده شده که بخشی از این برنامه ها توسط بهزیستی و بخشی از سوی اورژانس اجتماعی اجرایی می‌شود. وی ادامه داد: همه این برنامه ها در راستای حمایت از زنان و دخترانی است که مورد خشونت قرار می گیرند که علاوه بر اقدامات حمایتی، آموزش‌های لازم به آنها داده می‌شود و نظارت های بعدی صورت می‌گیرد.

خزعلی درباره آمار زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند، گفت: آمار نگران کننده نیست یعنی اصلاً قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست و آمار دقیق را باید از بهزیستی 

دریافت کنید.