دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران، گفت: در شوک این خبر هستم و برای من قابل باور نیست که دوست خوبم آقای امیرعبداللهیان به این شکل در حال انجام وظیفه به شهادت رسیده باشند. او در گفت و گو با یک برنامه تلویزیونی افزود: دل‌های ما عزادار است و همه ما سوگوار هستیم اما ما همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: اختلالی در کار ما و کشور پیش نخواهد آمد.  عراقچی بیان کرد: هیچ اختلالی در سیاست خارجی کشور هم رخ نخواهد داد. آقای امیرعبداللهیان دوران بسیار سختی را در این مدت داشتند و بسیار زحمت کشیدند؛ جنگ غزه و عملیات وعده صادق بار بسیار عظیمی را بر سیاست خارجی تحمیل کرد و ایشان با آرامش، سعه صدر و اخلاق خوب سیاست خارجی را هدایت کرد، جای ایشان قطعا خالی خواهد بود.