اعضای شورای امنیت سازمان ملل پیش از آغاز جلسه دیروز (دوشنبه) خود به احترام شهدای سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور ایران و همراهان وی یک دقیقه سکوت کردند. به گزارش ایسنا، دیروز در کنفرانس امنیت هسته‌ای در وین نیز حاضران برای تسلیت درگذشت رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران یک دقیقه سکوت کردند.