سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی خللی در اداره کشور به وجود نمی‌آید. شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه‌قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد و باید ترتیبی اتخاذ کنند تا ظرف مدت ۵۰ روز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. هادی طحان‌نظیف در گفت‌وگویی تلویزیونی همچنین در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور آینده برای چه مدت زمانی انتخاب خواهد شد، گفت: بر اساس قانون اساسی دوره ریاست جمهوری چهار ساله بوده و منتخب بعدی مردم برای دوره چهار ساله انتخاب خواهد بود.