نماینده مردم تهران از محمد مخبر، خواست پیگیری خطاهای منجر به سانحه بالگرد رئیس‌جمهور را در اولویت قرار دهد. سید مصطفی میرسلیم با انتشار توئیتی نوشت:‌ «جناب دکتر مخبر حتما رسیدگی به خطاهایی که منجر به شهادت رئیس‌جمهوری فقید و همکارانش شد، باید اولویت دهد. این فاجعه بسیار برای نظام ما خسارت‌بار است.»