یک نماینده مجلس مدعی شد که تعطیلی شنبه‌ها در مصوبه اخیر مجلس مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن درکشور صاحب‌الزمان است. جواد کریمی قدوسی در حساب شخصی خود در ایکس درباره تعطیلی روز شنبه نوشت: «تعطیلی شنبه‌ها درمصوبه اخیر مجلس مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن درکشور صاحب‌الزمان است بنده مخالف بودم و به آن رای ندادم.»