یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: آقای روحانی درباره تمام ظلم‌ها و رفتارهای مشابهی که در مورد دیگران اتفاق افتاده بود، سکوت کرد و وقتی، امروز این مسیر علیه خودش انجام شده به واکنش و پاسخگویی می‌افتد. 

علی‌محمد حاضری در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: این در حقیقت نقطه‌ ضعفی است که اثرگذاری و حس حمایت عمومی را از آقای روحانی کاهش داده و فضای عمومی جامعه و مردم نمی‌توانند یک حس همدلانه‌ای در حمایت از آقای روحانی داشته باشند.

وی در تحلیل نامه روحانی به شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیت خود بیان کرد: کار آقای روحانی خوب است که مردم در جریان این روند قرار بگیرند که این دوستان با چه اتهاماتی و با طرح چه مسائلی ایشان را ردصلاحیت کردند. با این حساب اقدام آقای روحانی یک نوع روشنگری در مورد رویه‌های نادرستی است که شورای نگهبان داشته و در مورد بسیاری از کاندیداها هم همینطور عمل کرده است. شاید دیگران در شرایطی نبودند که بتوانند این توضیحات و اطلاعات را به مخاطبین‌شان منتقل کرده و ضعف عملکرد نهاد شورای نگهبان را در این نوع اقدامات نشان دهند بنابراین اقدام آقای روحانی از این جهت مثبت است.

حاضری بیان کرد:‌ اما نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که آقای روحانی طی سال‌های متمادی،‌ خودشان شاهد این‌گونه برخوردها نسبت به دیگران، حتی نسبت به نزدیک‌ترین دوستان خود بوده و امروز این موضوع را منعکس می‌کند، اما در تمام سال‌ها و تمام موارد گذشته لب فرو بسته و هیچ اقدامی نکرده است. حتی در شرایطی که در موقعیت و مسند ریاست جمهوری کشور، به استناد مسئولیت‌ها و سوگندی که خورده بود که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شود، می‌توانست با این رفتارها و تخلفات برخورد کند اما دم فرو بسته است.  این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: لذا از این زاویه مخاطب‌ها نمی‌توانند همدلی مناسبی با آقای روحانی داشته باشند، چرا که ایشان درباره تمام ظلم‌ها و رفتارهای مشابهی که در مورد دیگران اتفاق افتاده بود، 

سکوت کرد.