نماینده تبریز گفت: مجلس یازدهم به این نتیجه رسید که اگر با تخلفات، کوتاهی و سهل‌انگاری‌های دولت برخورد کند، تف سر بالاست و از این‌رو، ترجیح داد فقط یک وزیر را استیضاح کند.  احمد علیرضابیگی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ افزود: مجلسی که برای ریاست‌جمهوری رئیسی امضا جمع کرده، نمی‌تواند بر دولت نظارت کند. به گفته وی، این مشکل مزمن سیاست کشور ماست و به این خاطر اتفاق می‌افتد که مردم در فرآیند دموکراسی، حضور جدی نمی‌توانند پیدا کنند و جای خالی احزاب دیده می‌شود. اگر تشکل‌هایی هم وجود دارد، بیشتر وصل به باند‌های

 قدرت است.