با حکم رئیس‌جمهور، محمود حسینی‌پور، استاندار سابق مازندران به عنوان معاون امور مجلس رئیس‌جمهور منصوب و حکم سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی سابق هم به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی‌رئیس‌جمهور صادر شد. محمد حسینی در نامه استعفای خود از معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: اینک در پایان دوره مجلس یازدهم و شروع به کار مجلس دوازدهم به نظر می‌رسد ترجیح بر این است که فرد دیگری جایگزین شود. توفیق روز افزون جنابعالی و دولت “کار و فعالیت” را در خدمت بی‌منت به مردم شریف، پیشرفت ایران عزیز و اجرای رهنمودها و منویات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب از خداوند قادر متعال خواهانم.