دیوان عالی کشور با نقض رأی تبرئه یاسین رامین در خصوص پرونده اختلاس از هلال احمر، وی را به ۳ سال حبس و جریمه ۸۷۳۸۸۷ یورویی محکوم کرد. به گزارش تسنیم، «خیانت در امانت» و «انتقال مال غیر» از جمله عناوین مجرمانه یاسین رامین در این پرونده بود.