غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به اعتقاد من طرح صیانت نمی‌تواند قانونا در دستور کار قرار بگیرد، توضیح داد: «از دوسال پیش تا الان هیچ جلسه رسمی از تارنمای مجلس پخش نشده است، بنابراین کمیسیون مشترک طر ح صیانت هیچ جلسه رسمی مطابق آیین نامه خود نداشته است که بخواهد در خصوص این طرح تصمیم گرفته باشد؛ بنابراین طرح صیانت هیچ یک از مراحل قانونی را برای رسیدگی در صحن مجلس طی نکرده است. اصولا باید این موضوع را منتفی بدانیم.»