محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود با انتقاد از جریانات مدعی انقلابی‌گری نوشت: آنها رقابت در «چه کسی کمتر دزدیده» را برگزیده‌اند.  وی در این باره نوشت: جریانات مدعی انقلابی‌گری، پس از خالص‌سازی، به جای رقابت در «برنامه برای پیشرفت کشور» در حلقه محدود باقی مانده خودشان، رقابت در «چه کسی کمتر دزدیده» را برگزیده‌اند.  خدا پدرش را بیامرزد آنکه گفت: رسیده‌ایم به دوران «ابتذال امر سیاسی». عزیزان تصمیم‌گیر: ببینید نتیجه خالص سازیتان را.