سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آمریکا همه جهان اسلام را هدف قرار داده است، گفت: ما در شرق مدیترانه راه را بر دشمن می‌بندیم، جبهه را وسیع می‌کنیم تا دشمن تجزیه شود. وی افزود: سرزمین‌های اسلامی باید میدان جهاد علیه مستکبران باشد، چون ما دارای دشمن مشترک و سرنوشت و آرمان مشترک هستیم. نمی‌توانیم جدای از هم زندگی کنیم و مبارزه چهل و شش ساله انقلاب اسلامی با مستکبران برای این است که سرزمین‌های اسلامی نباید در احاطه مستکبران باشد.