انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور کشورمان پاسخ مخالفان حضور زنان در ورزشگاه را در توئیتی منتشر کرد. وی نوشت: ورود بانوان به ورزشگاه با شرط وجود زیرساخت‌های لازم و اجرای دستورالعمل‌های مصوب، تصمیم نظام بوده است. ورود زنان به ورزشگاه کار هیچ شخص یا گروهی نبود بلکه تصمیم دولت و نظام بود.