وکیل محمود مهرابی، زندانی سیاسی، خبر داد که موکلش توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌ است. بابک فارسانی در شبکه ایکس نوشت که این حکم، بدون پیوست از جانب شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام «افسادفی‌الارض» صادر شده و همکار او با حضور در شعبه و مطالعه پرونده از مفاد آن باخبر شده است. وی ابراز امیدواری کرده که دیوان عالی کشور «ایرادهای جدی» این رای را با اعتراض مورد توجه 

قرار دهد.