ناو بالگردبر شهید نادر مهدوی نیروی دریایی سپاه از مدار صفر درجه عبور کرده و در اجرای ماموریت در نیم کره جنوبی قرار دارد. به گزارش فارس، این اولین حضور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماموریتی در این سطح و دور از آبهای کشورمان است. ناو شهید مهدوی با ۲۴۰ متر طول و ۳۲ متر پهنا قابلیت بارگیری ۴۱ هزار تن تجهیزات را دارد و برد عملیاتی آن بیش از ۱۸ هزار مایل عنوان شده است.