سخنگوی وزارت خارجه درمورد حضور هیأت کره شمالی در ایران، گفت: سفر وزیر روابط خارجی خلق کره و هیات اقتصادی همراه بنا بر دعوت رسمی وزیر صمت برای بازدید از نمایشگاه اکسپو صورت گرفته است و این هیات در همین چارچوب در تهران حضور دارند و علاوه بر بازدید از نمایشگاه، دیدارهایی را با مقامات دولتی و بخش خصوصی ایران در حاشیه نمایشگاه اکسپو انجام داده‌اند. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در نشست خبری هفتگی خود که در ایران اکسپو ۲۰۲۴ برگزار شد، افزود: ما در محل برگزاری اکسپو ۲۰۲۴ هستیم، هیات کره شمالی هم حضورشان در جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب است، دو کشور بیش از ۵۰ سال سابقه روابط دیپلماتیک دارند و براساس منافع و علایق مشترک در چارچوب منافع مشترک با یکدیگر 

همکاری دارند.