شهردار تهران برای خرید اتوبوس، تاکسی و ون برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته است. این شرکت چینی پیمانکار جاده‌سازی دولت اوکراین و ارتش غنا است. این قرارداد ۲ میلیارد یورویی که به گفته اعضای شورای شهر با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه بوده، اشکالات و ایرادات فراوانی دارد. یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای اخیرا متن این قرارداد را که گفته می‌شود محرمانه است، منتشر کرد. در همین باره دیروز 6 عضو شورای شهر تهران در حین سخنرانی زاکانی، صحن را ترک کردند. معترضان بحث قراردادهای چین را مطرح و خواستار شفافیت این موضوع شدند. یکی از اعضا به کنایه افشای این اسناد را به یکی از اعضا نسبت داد و علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر، فعال رسانه‌ای، افشاکننده را پروژه‌بگیر توصیف کرد که با واکنش برخی اعضا مواجه شد. مهدی عباسی اعلام کرد چرا باید قراردادی که عضو شورا ندارد را یک فعال رسانه‌ای داشته باشد؟! نحوه پاسخگویی علیرضا زاکانی و برخی مدافعان او در صحن باعث شد که وقتی شهردار قصد پاسخگویی داشت، ناصر امانی، مهدی عباسی، مهدی اقراریان، سوده نجفی، جعفر شربیانی و علی‌اصغر قائمی صحن شورا را ترک کنند.