معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری گفت: درباره تعطیلی پنجشنبه یا شنبه باید منتظر رای مجلس بود. محمد حسینی افزود: دولت لایحه تعطیلی یک روز دیگر بجز جمعه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و برای تصمیم نهایی درباره تعطیلی پنجشنبه یا شنبه باید منتظر رای مجلس بود.