رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛‌ حمزه خلیلی متولد سال ۱۳۴۲ دارای مدرک فوق لیسانس جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران است.