رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشستی خبری گفت که قصد دارد در هفته‌های آینده به ایران، اوکراین و روسیه سفر کند. او با بیان اینکه می‌خواهد سطح همکاری آژانس اتمی با تهران را بهبود بخشد، تصریح کرد: ایران روز یکشنبه تأسیسات هسته‌ای خود را به‌ دلیل ملاحظات امنیتی بست و اجازه ورود بازرسان آژانس به آنها را نداد اما روز دوشنبه این مراکز برای ادامه بازرسی‌ها باز شدند. وی همچنین تاکید کرد که مدرکی درباره ساخت سلاح اتمی در ایران

 وجود ندارد.