نماینده مجلس یازدهم در واکنش به اجرای دوباره «گشت ارشاد» در قالب آنچه نیروی انتظامی «طرح نور» می‌خواند، گفت: اگر استناد نیروی انتظامی در این اقدام به قانون حجاب و عفاف باشد که هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده و استناد به آن درست نیست. قانون حجاب و عفاف هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و رسمیت ندارد. این قانون در حال حاضر بین رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است. نیروی انتظامی احتمالا براساس قوانین گذشته اوایل دهه ۶۰ تدوین شد می‌تواند اقداماتی در این خصوص «پوشش اختیاری » اقداماتی داشته باشد

علیرضا نوری‌قزلجه، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران در واکنش به اقدام نیروی انتظامی تاکید کرد: «البته باید منبع این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را درخواست کرد تا قضاوت درستی در این مورد داشته باشیم. علی‌ایحال آنها دستشان در ابلاغ بخشنامه‌ باز است اما لایحه حجاب و عفاف هنوز به قانون تبدیل نشده و نیروی انتظامی نمی تواند به این لایحه استناد کند.»

وی در پاسخ به این سوال که مجلس درباره استناد نیروی انتظامی از وزیر کشور سوال می‌پرسد؟ تاکید کرد: «نتیجه آن چه خواهد بود؟ تا چند روز آینده لایحه حجاب و عفاف به صورت قانون درآمده و ابلاغ خواهد شد و می‌گویند: «این هم قانون.» به نظر می‌رسد اقدامات بر مبنی این قانون انجام می‌شود و فرض بر این بوده که در  یکی، دو روزه آینده قانون حجاب و عفاف ابلاغ خواهد شد. اما ایرادات و اشکالات این قانون را قبل از این شمردم و در عمل نیز آثار و عواقب این اشکالات در جامعه هویدا خواهد شد.»

بعید می دانم مردم با قانون حجاب و عفاف همراهی کنند

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مردم از این قانون با ایراداتش استقبال خواهند کرد؟ گفت: «من بعید می‌دانم با این قانون همراهی شود. این قانون ایرادات مهم و اساسی دارد که تا برطرف نشود با مقاومت جامعه روبرو خواهند شد. ایجاد دوقطبی در جامعه، برخوردهای شخصی، رفتارهایی که جامعه را دچار مشکل می‌کند، برخورد سلبی و انتظامی با یک موضوع اعتقادی و ارزشی از جمله اشکالات لایحه حجاب است. نزدیک به 30 مورد در این لایحه دید و عنوان کردم که یکی دو ماده مربوط به دانش‌آموزان و کودکان حذف شد. اما بقیه ایرادات سر جای خود است که اشکالات زیادی را در جامعه به وجود خواهد آورد. اما مسیر قانونی را برای این لایحه طی کرده‌اند.»

منتخب مجلس دوازدهم درباره نحوه برخورد ضابطان انتظامی با زنان و دختران افزود: «شاید در لایحه حجاب و عفاف به نحوه برخورد نیروی انتظامی اشاره نشده اما مقرراتی از گذشته وجود داشته و اینطور نیست که نیروی انتظامی هر طور که بخواهد با آن برخورد کند. قاعده کلی در قوانین وجود دارد و نیروی انتظامی نمی‌تواند هر طور با افرادی که جرم مشهودی انجام می‌دهند برخورد کند. البته در چند ماده لایحه حجاب و عفاف به نوعی رفتارهای خودسرانه را محدود کرده است اما معلوم نیست چه کسانی این بخش را احصا و اجرا می‌کند. 

نوری قزلجه درباره بازگشت «گشت ارشاد» در قالب «طرح نور» در روزهای اخیر و انتشار بیانیه های فراجا خاطرنشان کرد: استناد نیروی انتظامی به لایحه حجاب، غیرقانونی است. احتمالاً بر اساس قوانین دهه ۶۰ درباره حجاب برخورد می کنند همچنین نیروی انتظامی باید بخشنامه‌هایی که با آن استناد می‌کند را ارائه دهد.