در پی مواضع  برخی مقامات انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به سلسله اقدامات رژیم اسرائیل علیه اتباع و منافع کشورمان که آخرین مورد آن حمله به سفارت کشورمان در دمشق بود، سایمون شرکلیف، نیکلا رش و هانس اودو موتسل سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران بامداد یکشنبه به صورت جداگانه از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شدند.