عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب، گفت: برای فرد بی‌حجاب پرونده قضایی شکل می‌گیردکه پرونده قضایی متناسب با نظر و رأی قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت. طبق قانون قاضی می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد. مهدی باقری در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: نکته دیگر این است که در مجازات‌های در نظر گرفته شده برای فرد خاطی در لایحه عفاف و حجاب بحث‌های محرومیت‌های اجتماعی مهم‌تر است و فردی که قانون حجاب را رعایت نکند، از سفر خارجی محروم می‌شود.