حسن آقامیری در باره شیوه اداره کشور گفت: شما معتقدید امیرالمومنین در بیت‌المال خشن بود‌ پس چرا با صدیقی برخورد خشن نکردید؟ گفتید که با ایشان باید برخورد مومنانه شود. به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ به گفته وی، صدیقی با سمت امام جمعه، ۵۰ بار دروغ گفته است. وی ادامه داد: آقای پناهیان گفته آدم‌های خوب که به حکومت می‌رسند مورد حسادت قرار می‌گیرند، والله شما حسادت‌برانگیز نیستید.