سید محمد موسوی، روحانی منتقد دولت با انتشار فیلمی گفت: وقتی آقای رئیسی برای سخنرانی شب قدر به مرقد امام خمینی(ره) آمد، من را از آنجا بیرون کردند! یعنی حتی تحمل دیدن منتقدین را هم ندارند، چه برسد به شنیدن حرف‌های آنها.