وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای با اعلام خبر وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خاطرنشان کرد که این تحریم‌ها به شرکت خدمات انفورماتیک (ISC)وابسته به فناوری بانک مرکزی ایرا مرتبط است. به گزارش ایسنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه شبکه‌ای از شرکت‌ها و افرادی که در تسهیل انتقال فناوری ده‌ها شرکت آمریکایی به نهاد‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران نقش داشته‌اند، وضع کرد. در این بیانیه ادعا شده است که کالا‌ها و فناوری منتقل‌شده به بانک مرکزی ایران، شامل اقلامی بوده‌اند که تحت کنترل‌های امنیت ملی و ضدتروریسم وزارت بازرگانی آمریکا قرار دارند.