هفت کشور صنعتی جهان که گروه ۷  را تشکیل می‌دهند،‌ از ایران خواستند که از ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه، خودداری کند و هشدار دادند که در غیر اینصورت علیه تهران به «اقدامات جدی» دست خواهند زد. به گزارش رویترز، گروه هفت در بیانیه ای که عصر جمعه صادر شد اعلام کردند: «ما به شدت نگران گزارش‌هایی هستیم که ایران در نظر دارد موشک‌های بالستیک و فناوری مرتبط با آن را به روسیه منتقل کند.» گروه ۷ در این بیانیه به «پهپادهای ایران که در جنگ اوکراین» استفاده شده است اشاره کرد و ارسال موشک‌های بالستیک را اقدامی در جهت تشدید بی‌ثباتی منطقه‌ای خواند و از ایران خواست که از ارسال این تجهیزات و تسلیحات به روسیه خودداری کند.