پس از حملات روزهای «کیهان» و «جوان» به محمد خاتمی به دلیل شرکت نکردنش در انتخابات 11 اسفند، هفته‌نامه «صبح صادق»، ارگان مطبوعاتی معاونت سیاسی سپاه پاسداران طی یادداشتی بابت رأی ندادن خاتمی به تندی او را مورد حمله قرار داد و خواستار عذرخواهی وی شد. نویسنده همچنین تعریضی به خاتمی کرده و گفته: «کهولت سن خاتمی درایت را از او گرفته است.» صادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا نیز در پاسخ به اینکه رأی ندادن خاتمی چه پیامی داشت، به «دیده‌بان ایران» گفت: «آقای خاتمی فردی است که تمام شده و رأی دادن یا ندانش ارزش صحبت کردن ندارد.»