عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به انتشار فیلم درگیری یک زن و یک روحانی در درمانگاه، گفت: این روحانی وظیفه‌اش این بود که از صحنه ابتذال و ناهنجاری عکس بگیرد و گزارش دهد. قوانین اسلامی و قانون حجاب که شورای نگهبان هم آن را تایید کرده چنین اجازه‌ای به شهروندان می‌دهد.» حسین جلالی در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، افزود: آن خانم بود که اطلاع نداشت قانون چیست.کمااینکه در فضای مجازی هم دارند آن خانم را محکوم می‌کنند نه روحانی را. هر فردی مسئول است و من هم اگر چنین صحنه‌ای ببینم، عکس می‌گیرم و گزارش می‌دهم. جلالی گفت: «آن روحانی هم عکس نگیرد دوربین‌های مداربسته می‌گیرد؛ چه فرقی دارد؟ هر فردی مسئول است. من هم اگر چنین صحنه‌ای ببینم، عکس می‌گیرم و گزارش می‌دهم. حال آن فرد هنجارشکن اگر تحمل نمی‌کند به این دلیل است که انسان دلش نمی‌خواهد زیربار قانون برود.»