نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس، گفت: خرید و فروش آرا توسط برخی افراد و کارتل‌های اقتصادی کاملا مشهود بوده و نیاز به پیگیری جدی دارد.  به گزارش ایلنا، مهدی روشنفکر در نشست علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور، افزود: به چه دلیل به افرادی اجازه داده می‌شود که با یک شماره ملی آن هم با شماره ملی افراد فوت شده و زنده رأی دهند؟ وی افزود: عدم نظارت و کنترل درست صندوق‌ها در این دوره کاملا مشهود بود.