وزیر نفت، در مراسم امضای قرارداد فشار افزایی پارس جنوبی با اشاره به اهمیت این قرارداد گفت: ترامپ تاثیری در فروش نفت نخواهد داشت و الان هم با توجه به افزایش شدت تحریم‌ها ما توانسیتم بالاترین رکورد فروش نفت را از سال ۹۷ داشته باشیم.

 به گزارش ایرنا؛ جواد اوجی، با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: ملی‌ترین و با ارزش‌ترین قرارداد کشور امروز به امضا رسید. این قرارداد از سال ۲۰۱۷ بود که زمزمه آن بود که منعقد شود اما هیچ زمان این بحث تعیین و تکلیف نشد، لذا در این دولت تصمیم بر آن شد که فراساحل این پروژه اجرایی شود البته کشور شریک یعنی قطر نیز برای فشارافزایی فازهای خود با کمک شرکت‌های بزرگ در دریا طرح های خود را اجرا می کند.

 اوجی گفت: بحث فشارافزایی در دولت های قبل مغفول مانده بود خوشبختانه با مطالعات به این جمع بندی رسیدیم با کمک ۴ پیمانکار داخلی ۲۸ سکو را در دستور کار قرار دهیم و امیدواریم ۳ تا ۴ سال آینده، هاب‌ها به مرحله بهره‌برداری برسد. وی ادامه داد: ارزش این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار است و با کمک این طرح، تا ۷۰ سال آینده گاز خواهیم داشت .این کار می توانست ۸ سال پیش انجام شود و ما منتظر شرکت های خارجی نماندیم از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد دلار عایدی سرمایه گذاری خواهد داشت.

 اوجی با اشاره با منبع تامین مالی این پروژه گفت: بار مالی این پیمان ۲۰ میلیارد دلار است که باید بین ۴ تا ۵ سال تامین شود و محل پرداخت نیز از صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصد وزارت نفت از صادرات نفت خواهد بود.

 وزیر نفت در ادامه به توسعه غرب کارون اشاره کرد و گفت: ما در غرب کارون ۹ میدان نفتی داریم که شش میدان آن مشترک است. با برنامه ریزی ۴۵۰ هزار بشکه نفت و روزانه ۱۳۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان‌ها برداشت می‌شود، شایان ذکر است در نیمه اول ۴۰۳ فاز آزدگان جوبی به ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه 

در روز می‌رسد.